Festivalkonge/dronning og prins/prinsesse (oppdatert)

Vi skal kåre årets festivalkonge/dronning og årets festivalprins/prinsesse. Premien er kr 10.000 og kr 5.000. 

Festivalkonge/dronning og prins/prinsesse (oppdatert)

Årets festivalkonge/dronning er den spilleren som samler mest mesterpoeng i løpet av festivalen - alle turneringer med mesterpoeng teller med. Om det er flere spillere som havner på samme antall mesterpoeng vil premiesummen deles mellom spillerne. 

Årets festivalprins/prinsesse er den spilleren som samler mest mesterpoeng i løpet av festivalen, og som før festivalen startet maksimalt hadde 30MP (maksimalt ruternål). Også her teller alle turneringer med, og premien deles om det er flere spillere som havner på samme sum.

Topp ti i innsamlede mesterpoeng: (listen er oppdatert etter monrad, damer og veteran par)
1. Sam Inge Høyland 53,3
2. Anna Malinowski 49,9
3. Øyvind Saur 46,9
4. Helge Mæsel 40,3
5. Egil Homme 36,4
6. Marianne Homme 35,3
7. Gunn Helness 34,9
8. Lise Blågestad 30,2
9. Åse Biribakken 28,7
10. Tor Eivind Grude 28,0

Blant de som har maksimalt 30 MP er det tredelt i toppen med 2,1 MP for Frode Larsen, Anne-Britt Aas og Mia Statle.  

Sponsors

 
 

Follow us on Facebook