Kenneth i form

Kenneth Syvertsen viste spilleføring i toppklasse i disse to spillene fra en sideturnering under festivalen.

Kenneth i form


Kløver ut til esset, og trumfskift fra Nord. Ut med trumfen i tre runder og kløver til Syds konge som avslørte sitsen. Syd spilte nå en ny kløver i denne situasjonen:På kløveren var Nord skvist. Kaster han spar, gir den fargen fire stikk med finesse, og kaster han ruter( som ble gjort), godspilles den fjerde ruteren med stjeling.

Neste spill:


Syd spilte ut ruter åtte som Kenneth stakk med bordets ess, tok for hjerter konge og spilte en spar til stjeling. På hjerter ess, dame forsvant bordets ruter, og Nord fulgte med knekten. En ruter ble stjålet i bordet og på kløver mot hånden avslørte trumfsitsen seg. Opp med esset, hjerter ti ble innkassert, og en ny hjerter fra hånden ville ikke Syd stjele men kastet spar dame, en spar forsvant også i bordet. Så fulgte ruter til stjeling og med tre kort igjen var dette stillingen:


Spar ess ble stjålet med kløver knekt, og Syd hadde ikke noe forsvar.

Sponsors

Follow us on Facebook