Påmelding til Norsk Bridgefestival 2020

På grunn av pandemien vil det i år være spesielle rutiner for påmelding til festivalen. Først og fremst skyldes dette at vi kun kan ha 200 deltakere i hver turnering - noe mange av turneringene på festivalen normalt overstiger.

Påmelding til Norsk Bridgefestival 2020

Styret har derfor besluttet følgende:

  • Påmelding gjøres ved først-til-mølla prinsippet.
  • Unntak gjøres for de som meldte seg på tidlig (påmelding ble stengt 1.  juni).
  • Kun medlemmer av Norsk Bridgeforbund kan delta. Unntak gjøres for de som er frekvente gjester på festivalen og som kan overholde smittevernreglene.
  • De som er påmeldt tidlig har frem til onsdag 10. juni på å bekrefte sin påmelding. 
  • Mandag 15. juni kl 18:00 åpnes alle fire turneringer for påmelding

Merk at programmet på festivalen er vesentlig endret.

Mandag 8. juni får alle tidlig påmeldte en epost hvor de bes bekrefte sin påmelding. Er ikke dette gjort innen 23:59 onsdag 10. juni strykes påmeldingen og plassen blir ledig for generell påmelding. 
Siden programmet er endret, så kan de tidlig påmeldte også endre sin påmelding. Minst 1 spiller i paret/2 spillere på laget må fortsatt stå i påmeldingen. (Endring kan skje etter 10. juni)
Bekreftelse på påmelding gjøres til bridge@bridge.no (kun bekreftelse til denne epostadressen er gyldig).

Kravet til maksimalt 200 deltakere er absolutt, og for å tillatte flest mulig lag i lagturneringene settes det et tak på 4 spillere per lag. De lag som allerede er påmeldt med flere spillere får muligheten til å dele seg i 2 lag om ønskelig. NBF beklager eventuelle problemer dette medfører, men i forhold til smittesporing kan vi rett og slett ikke tillatte et arrangement hvor flere enn 200 deltakere har deltatt på et tidspunkt. Å tillatte flere spillere på laget ville gjort at vi ikke på forhånd ville visst hvor mange lag som kunne delta.

For de som melder seg på i ordinær påmelding gjelder samme endringsregler som for de tidlig påmeldte. Minst 1 spiller i paret/2 spillere på laget må stå ved påmeldingen for at den skal være gyldig. Dersom ikke kravene kan etterleves trekkes paret/laget, og det er førstemann til mølla for den ledige plassen. 

Alle påmeldte må settes seg inn i smittevernreglene for arrangement - dette finner man i form av brev til spillerne
Er man uenig og ikke har tenkt til å forholde seg til reglene skal man ikke delta på Norsk Bridgefestival 2020.
Vi viser ellers til sak om risikoanalyse og smittevern.

NBF tar forbehold om at vi har oversett noe i forhold til påmelding og ønsker alle lykke til!