Risikoanalyse for Norsk Bridgefestival 2020

Norsk Bridgefestival 2020 vil bli gjennomført med strenge smittevernrutiner, både fra hotellets og NBFs side. Vårt mål er at ingen skal delta på festival med smitte, og at ingen av våre deltakere skal bli smittet på festival. 

Risikoanalyse for Norsk Bridgefestival 2020

Samtidig er det slik at vi ikke kan gi noen garantier. Personer kan være smittet uten symptomer og smitte andre, eller noen kan være skjødesløs og ikke ta nødvendige forholdsregler. Alle som deltar skal derfor være klar over at man på egen risiko deltar i arrangementet, og at hverken hotellet eller NBF kan eller vil være ansvarlig dersom noen blir smittet på festivalen. Det vi derimot lover og gir en garanti for, er at vi skal gjøre vårt ytterste for at arrangementet skal være så trygt som vi klarer å få det.

Det tas forbehold om at det åpnes for arrangement med 200 mennesker den 15. juni.

NBF har utarbeidet egen risikoanalyse for arrangementet. Alle som ønsker å delta bes lese gjennom denne på forhånd.
Tilsvarende har vi også utarbeidet et eget skriv til alle spillere, som også må leses gjennom på forhånd. Ved å melde deg på Norsk Bridgefestival 2020 bekrefter du at du har lest begge dokumentene og at du lover å følge de råd og retningslinjer som er angitt.

 

Hotellet har også utarbeidet dokumenter som beskriver hvilke tiltak de gjennomfører i forhold til smittevern. Disse følger bransjestandarden for overnattingsbedrifter. 

  

Hvis vi alle sammen tar ansvar for vårt eget smittevern og følger de råd og retningslinjer som er gitt, så skal vi få en flott og trygg festival! 

Eventuelle spørsmål vedrørende smittevern under Norsk Bridgefestival 2020 kan rettes til NBFs generalsekretær.
Sponsors

 
 

Follow us on Facebook