Påmelding

Bridge for Alle-turneringene er lagt inn som singelturneringer på påmeldingssidene. Dette er bare rent praktisk, slik at spillere som ikke har makker ved påmeldingstidspunktet/før ankomst Lillehammer skal kunne melde seg på. Erfaringsmessig er det en del som vil være til stede på hele eller store deler av festivalen, og finner seg makkere til hver enkelt turnering.

Alle turneringene i Bridge for Alle-segmentet er parturneringer.

Det er oppretta makkertorg for alle BfA-turneringene på i egen Facebookgruppe.

Dato BsS-turnering  Dato  BfA-turnering
Fre 30.7 Åpningsturnering    
Lør 31.7 - søn 1.8. NM mixpar Søndag 1.8. Festivalhandikap 1
Man 2. - tir 3.8. NM mixlag - venteliste Mandag 2.8. Festivalpar 1
    Mandag 2.8. Festivalhandikap 2
Tir 3. - ons 4.8. NM monrad par - venteliste Tirsdag 3.8. Festivalpar 2
Tir 3. - ons 4.8. NM damepar - venteliste Tirsdag 3.8.  Festivalhandikap 3
Tir 3. - ons 4.8. NM veteranpar - venteliste Onsdag 4.8. Festivalpar 3
    Onsdag 4.8. Festivalhandikap 4
Torsdag 5.8. Patton - venteliste Torsdag 5.8. Festivalpar 4
    Torsdag 5.8. Festivalhandikap 5
 Fre 6. - lør 7.8. NM monrad lag - venteliste Fredag 6.8. Festivalpar 5
    Fredag 6.8. Festivalhandikap 6
    Lørdag 7.8. Festivalpar 6

 

Påmelding til Norsk Bridgefestival 2021 åpner fredag 18. juni. Med begrensning i antall deltakere vil det dessverre også i år ikke være fritt frem for alle å delta - vi vet at det er flere som ønsker å spille på festivalen enn det vi lovlig har plass til. 

I fjor forsøkte man å løse en rettferdig påmelding ved å ha et "først-til-mølla" prinsipp. Dessverre tåler ikke påmeldingssidene våre dette prinsippet, og det ble en dårlig opplevelse for alle som forsøkte å melde seg på.

Styret er fortsatt opptatt av at påmelding skal være rettferdig, og at alle skal ha like stor mulighet for å få en plass. Årets påmelding vil derfor avgjøres ved loddtrekning blant alle påmeldte par per 24. juni. Ved overpåmelding vil det trekkes prioriterte ventelister som  kan medføre plass i turneringene dersom noen trekker seg eller det åpnes opp for flere deltakere. Dersom en turnering ikke fulltegnes vil det etter påmeldingsperioden være først til mølla som gjelder. 

Styret er også opptatt av at de som har lang reisevei til Lillehammer eller på annen måte må bruke mye tid/ressurser på deltakelse skal få en opplevelse som varer lengre enn 1 1/2 dag. Derfor vil følgende prinsipper brukes i påmeldingen:

  • Alle 50 lag som trekkes ut til å spille NM mix lag får to garanterte plasser i NM mix par; kun identiske par garanteres plass. Lagene skal kun bestå av to par ved påmelding. Dersom man er på et stadium i gjenåpningsplanen som tillater større kohorter slik at man kan tillate flere spillere per lag, gir dette ingen ekstra rett til plasser i NM mix par. 
  • Alle 50 lag som trekkes ut til å spille NM monrad lag får én garantert plass i Patton - det tillates å bytte ut én spiller fra monrad lag til patton. Lagene skal kun bestå av to par ved påmelding. Dersom man er på et stadium i gjenåpningsplanen som tillater større kohorter slik at man kan tillate flere spillere per lag, gir dette ingen ekstra rett til plasser i Patton.
  • For å være garantert plassen må parene/laget være påmeldt i NM mix par/Patton når trekningen gjøres. Men er altså IKKE garantert en plass på senere tidspunkt.
  • For NM damer par, NM veteran par og NM monrad par er det ingen tilknyttet «garanti-turnering». Her trekkes det altså kun ut det antall par som på nåværende tidspunkt får delta, og overskytende par trekkes ut til prioritert venteliste.
  • Etter at trekningen er gjort og prioritert venteliste er opprettet kan man selvfølgelig melde seg på ventelisten. Denne vil fortsatt være i prioritert rekkefølge.

Trekning foretas fredag 25. juni.

Bridge for Alle vil ha plass til 200 spillere. Det blir påmelding til hver enkelt turnering. Påmelding åpnes fredag 18. juni, og her gjelder prinsippet først-til-mølla. Ved behov opprettes det ventelister. Det blir festivalpassordning, så de som skal spille mange turneringer bør vente med betaling av startkontingent til etter ankomst Lillehammer. De som bare skal spille ei eller få turneringer kan forhåndsbetale mottatt faktura.

Regler for påmelding:

  • Alle påmeldinger skal være reelle
  • Det tillates inntil 1 spillerbytte på et lag (1 av 4). Ytterligere bytter kan tillattes i tilfeller av Force Majeur. 
  • Spillerbytte i parturneringer tillattes kun i tilfelle av Force Majeur. 
  • Ved fulltegnet turnering og spillerbytte utover tillatt medfører at paret/laget mister plassen. Denne tildeles da neste par/lag på venteliste. 
  • Alle bytter må gjøres ved å kontakte NBFs administrasjon. 


Påmelding til én-sesjonsturneringene Åpen festivalpar (hver formiddag kl 10.00) og Festivalhandikap (Hver ettermiddag kl 15.30) skjer ved oppmøte.

Planlegger du å spille mange én-sesjonsturneringer vil det lønne seg å kjøpe et mini-pass sølv eller mini-pass gull. Se "Startkontingent" for mer informasjon. 

Ved påmelding går det ut en epost til den som melder på med betalingsopplysninger. Merk at disse i blant sorteres ut som søppelpost. Vi oppfordrer alle til å betale minst en uke før, slik at vi kan få registrert betalingene i systemet og spare mye kø i resepsjonen i Drammen. På forhånd takk!