Sendeskjema

I 2020 sendte vi alle sesjoner live på NBFs YouTube-kanal. Dette håper vi å få til også i 2021. Mer info kommer.

Sendinger 2020:

Sendingen viser spillene og kommenteres av gode bridgespillere. Juniorlandslagsspiller Markus Lund hadde hovedansvaret og fikk med seg flere gode kommentatorer.

Hver enkelt sending hadde egen lenke - se skjemaet under. 
 

Dag Turnering Kommentatorer
Mandag Patton sesjon 1 Markus Lund - Svein G. Karlberg - Fred A. Moen
Mandag Patton sesjon 2  Markus Lund - Svein G. Karlberg - Fred A. Moen
Tirsdag  NM monrad lag sesjon 1  
Tirsdag  NM monrad lag sesjon 2 Markus Lund - Svein G. Karlberg - Fred A. Moen
Onsdag  NM monrad lag sesjon 3 Markus Lund - GeO Tislevoll - Ketil Jørstad
Onsdag  NM mix lag sesjon 1  Markus Lund - Svein G. Karlberg 
Torsdag  NM mix lag sesjon 2 Markus Lund - Thor Erik Hoftaniska - Erik Berg - Stig H. Dybdahl 
Torsdag  NM mix lag sesjon 3 Markus Lund - Thor Erik Hoftaniska - Erik Berg - Stig H. Dybdahl 
Fredag  NM mix par sesjon 1  Markus Lund - GeO Tislevoll - Svein G. Karlberg 
Fredag  NM mix par sesjon 2  Markus Lund - Thomas Tøsse - Svein G. Karlberg 
Lørdag  NM mix par sesjon 3