Smittevern på festivalen

Norsk Bridgefestival 2021 vil bli gjennomført med strenge smittevernrutiner, både fra hotellets og NBFs side. Vårt mål er at ingen skal delta på festival med smitte, og at ingen av våre deltakere skal bli smittet på festival. 

 

Regler og anbefalinger følges

NBF er forpliktet til å følge alle regler gitt av myndigheter på festivaltidspunktet, og vil i stor grad også følge alle råd og anbefalinger. NBF forholder seg også til egen smittevernprotokoll, som betyr at rutinene på festivalen kan være strengere enn det som er påkrevd etter regler og anbefalinger.

Samtidig kan vi ikke gi noen garantier. Personer kan være smittet uten symptomer og smitte andre, eller noen kan være skjødesløs og ikke ta nødvendige forholdsregler. Alle som deltar skal derfor være klar over at man på egen risiko deltar i arrangementet, og at hverken hotellet eller NBF kan eller vil være ansvarlig dersom noen blir smittet på festivalen. Det vi derimot lover og gir en garanti for, er at vi skal gjøre vårt ytterste for at arrangementet skal være så trygt som vi klarer å få det.

Risikoanalyse og brev til spillerne - les disse!

NBF har utarbeidet egen risikoanalyse for arrangementet. Alle som ønsker å delta bes lese gjennom denne på forhånd.
Tilsvarende har vi utarbeidet et eget skriv til alle spillere, som også må leses gjennom på forhånd. Ved å melde deg på Norsk Bridgefestival 2021 bekrefter du at du har lest begge dokumentene og at du lover å følge de råd og retningslinjer som er angitt.

 

Hotellet har også utarbeidet dokumenter som beskriver hvilke tiltak de gjennomfører i forhold til smittevern. Disse følger bransjestandarden for overnattingsbedrifter. 

Hvis vi alle sammen tar ansvar for vårt eget smittevern og følger de råd og retningslinjer som er gitt, så skal vi få en flott og trygg festival!

Hva hvis noen er smittet med covid-19?

Ingen med symptomer som ligner covid-19 får delta på festivalen (med mindre det er dokumentert av lege at disse symptomene skyldes en annen og ikke-smittsom tilstand). Personer som får nyoppståtte symptomer på festivaldagen skal varsle arrangøren umiddelbart og bestille covid-19 test uten opphold i tid. Arrangøren vil være behjelpelig med å få til hurtigtesting. Startkontingent refunderes for spilleren det gjelder.

Dersom det skulle bli oppdaget smittetilfelle(r) på festivalen, vil vi reagere ansvarlig i tråd med kommuneoverlegens anbefaling. Det betyr at i ytterste konsekvens kan festivalen da bli avbrutt. Hvis det skjer, vil startkontingent refunderes, mens alle andre utgifter i forbindelse med reise og opphold dekkes av den enkelte.  

Eventuelle spørsmål vedrørende smittevern under Norsk Bridgefestival 2021 kan rettes til NBFs generalsekretær.