Bridge+More på festivalen

Bridge+More vil bli brukt og demonstrert under festivalen.

Bridge+More på festivalen

I alle åpne festivalparturneringene vil det bli brukt Bridge+More.

Kren Nielsen fra Bridge+More og Christian R. Bull vil være til stede under store deler av festivalen, og vil svare på spørsmål om maskinene og demonstrere bruken. Kren er til stede fra søndag kveld, og vil ha stand i forkant av/under Kveldskosen 1 på Hotel Union Scene og i Drammenshallen videre under festivalen.