Brosjyre Bridge for Alle

For å synliggjøre enda bedre hva Bridge for Alle på festivalen er, så har være dyktige festivalverter Heidi og Margrethe laget en flott brosjyre med all info du trenger!

Brosjyre Bridge for Alle

 

Vi håper alle som kjenner noen, vil spille med eller tenker kan være aktuell for festivalen, vil dele ut brosjyren! BfA er inngangsporten til turneringsbridge, og med på kjøpet får man den gode festivalstemningen!