ECF Holding vant Patton

På vinnerlaget spilte Espen Christopher Fasting, Siv Thoresen, Terje Lie og Jo-Arne Ovesen. 

ECF Holding vant Patton

Seieresmarginen var 3 VP foran "200 +3" bestående av Nils Kvangraven, Bjørn Olav Ekren, Per Erik Austberg og Arild Rasmussen. Tredjeplassen ble vunnet på kvalitet av "Tor + makker" med Tor Helness, Fredrik Helness, Christian Bakke og Tor Eivind Grude. 


F.v. Bjørn Olav Ekren, Per Erik Austberg, Nils Kvangraven, Arild Rasmussen, Siv Thoresen, Espen Fasting, Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Tor Helness og Fredrik Helness.