Feil startkontingent - glemt å legge inn early bird-priser

Ved en glipp har ordninære startkontingenter blitt lagt inn på alle turneringene i Bridge som Sport-segmentet på festivalen.

Feil startkontingent - glemt å legge inn early bird-priser

Det betyr at de som har meldt seg på hittil har mottatt e-post med for høy startkontingent. Korrekte startavgifter t.o.m. 15. juni er k4 1.400 pr. par i parturneringene, kr 1.800 i Patton og kr 2.800 i mixlag og monrad lag - IKKE kr 1.500/2.000/3.000.

De som ikke har betalt startkontingent i skrivende stund kan betale korrekt beløp, selv om mottatt e-post med krav om betaling oppgir feil beløp.

De som har betalt korrekt beløp, og ikke brydd seg om det som sto i e-posten kan forholde seg rolige. :)

De som har betalt beløpene oppgitt i mottatt e-post vil få refundert det de har betalt for mye i festivalresepsjonen under festilvalen på Lillehammer i august.