Fortjent hyllest til bulletinstaben

For start av festivalens siste sesjon fikk våre eminente bulletinredaktører Elisabeth og Vegar fortjent hyllest fra salen sammen med blomster og sprudlevann. 

Fortjent hyllest til bulletinstaben

De har produsert flotte bulletiner fylt av spill, historier, bilder, spennende opplevelser og mye mer. Det gjør at vi kan bevare festivalen i ettertid og gjenoppleve alle de gode minnene. 

Samtidig må vi rette en stor takk til alle som har bidratt til bulletinen. Innsendte spill og historier skaper en enda mer lesverdig bulletin. Om du har en god historie eller et spill, så send det gjerne til Vegar eller Elisabeth. 

Sponsors

 
 

Follow us on Facebook