Gillis vant Patton

 I en veldig spennende og tett turnering var det tilslutt lag Gillis med Simon Gillis, Boye Brogeland, Odin S. Svendsen og Erik Sælensminde som vant. 

Gillis vant Patton

De var bedre på kvalitet enn lag 200, begge lag endte på 97VP. På 200 spilte Ulf Tundal, Tolle Stabell, Nils Kvangraven og Barnet Shenkin. Også for å avgjøre tredjeplassen måtte det kvalitetsberegning til, og de som kom ut øverst var lag TEG med Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Thomas Charlsen og Geir Helgemo.