Hvem kan delta på Norsk Bridgefestival 2020?

Med deltakerbegrensning på årets festival må vi lage noen retningslinjer for hvem som kan delta på årets festival. 

Hvem kan delta på Norsk Bridgefestival 2020?

Det aller viktigste kriteriet for å delta på årets festival er at du MÅ være frisk i forhold til Covid-19. Det betyr:

  • Du kan IKKE møte om du er smittet eller i karantene
  • Du kan IKKE møte om du har feber og/eller luftveissymptomer (sår hals, forkjølelse, hoste, tungpust)
  • Du kan IKKE møte om du har magesmarter eller løs mage uten kjent årsak, uvanlig slapphet, nedsatt smak eller luktesans, muskelsmerter eller uvanlige leddsmerter.

Husk at hver enkelt av oss har et ansvar for å ikke smitte andre!

Ellers er det for årets festival et særskilt krav om at du må være medlem av Norsk Bridgeforbund for å delta. Unntak kan gjøres for frekvente gjester på festivalen – godkjenning innhetes via bridge@bridge.no. Med frekvent menes deltatt på flere av de siste festivalene. Unntaket gjelder kun for medlemmer av andre bridgeforbund som er bosatt i andre land – er du bosatt i Norge må du være medlem av Norsk Bridgeforbund.

Hvert lag kan i tillegg kun inneholde 4 spillere. Det kan gjøres unntak ved medisinske tilfeller hvor substitutten tilhører samme kohort (familie/deler rom). 

Sponsors

 
 

Follow us on Facebook