Hvordan melde seg på til Norsk Bridgefestival 2021?

Med begrensning i antall deltakere vil det dessverre også ikke kunne være fritt frem å melde seg på. NBF vet at det er flere som ønsker å spille på festivalen enn det er plass til.  

Hvordan melde seg på til Norsk Bridgefestival 2021?

I fjor forsøkte man å løse en rettferdig påmelding ved å ha en «førstemann-til-mølla» prinsipp. Dessverre tålte ikke påmeldingssidene våre dette prinsippet, og det ble en dårlig opplevelse for alle som forsøkte å melde seg på.

Styret er fortsatt opptatt av at påmelding skal være rettferdig, og at alle skal ha like stor mulighet for å få en plass. Årets påmelding vil derfor avgjøres ved loddtrekning blant alle påmeldte per 24. Juni 2021.

Ved overpåmelding vil det også trekkes prioriterte ventelister som kan medføre plass i turneringene dersom noen trekker seg eller det åpnes opp for flere deltakere. Dersom en turnering ikke fulltegnes vil det etter påmeldingsperioden være først til mølla som før.

Styret er også opptatt av at de som har lang reisevei til Lillehammer eller på annen måte må bruke mye tid/ressurser på deltakelse skal få en opplevelse som varer lengre enn 1 1/2 dag. Derfor vil følgende prinsipper brukes i påmeldingen:

  • Alle 50 lag som trekkes ut til å spille NM mix lag får to garanterte plasser i NM mix par. Kun identiske par garanteres plass.Lagene skal kun bestå av to par ved påmelding. Dersom man er på et stadium i gjenåpningsplanen som tillater større kohorter slik at man kan tillate flere spillere per lag, gir dette ingen ekstra rett til plasser i NM mix par.
  • Alle 50 lag som trekkes ut til å spille NM monrad lag får én garantert plass i Patton - det tillates å bytte ut én spiller fra monrd lag til patton. Lagene skal kun bestå av to par ved påmelding. Dersom man er på et stadium i gjenåpningsplanen som tillater større kohorter slik at man kan tillate flere spillere per lag, gir dette ingen ekstra rett til plasser i Patton.
  • For å være garantert plassen må parene/laget være påmeldt i NM mix par/Patton når trekningen gjøres. Man er altså IKKE garantert en plass på senere tidspunkt.
  • For NM damer par, NM veteran par og NM monrad par er det ingen tilknyttet «garanti-turnering». Her trekkes det altså kun ut det antall par som på nåværende tidspunkt får delta, og overskytende par trekkes ut til prioritert venteliste.
  • Etter at trekningen er gjort og prioritert venteliste er opprettet kan man selvfølgelig melde seg på ventelisten. Denne vil fortsatt være i prioritert rekkefølge.

Påmelding åpner senere denne uken - og fristen for å være med i trekningen er torsdag 24. juni. Trekning av plasser foretas fredag 25. juni. 

Turnering Antall spillere/par/lag
Bridge for Alle 200 spillere
NM mix par 200 par i 2 kohorter a 100 par
NM mix lag 50 lag
NM damer par 32 par
NM veteran par 32 par
NM monrad par 36 par
Patton 50 lag
NM monrad lag 50 lag

Det er strenge regler for endring av påmelding etter at trekning er gjort - les mer om det under Påmelding.

Styret har satt av plasser i NM Monrad lag til våre landslag som skal ut i VM-kvalikk i slutten av august - landslaget i damer og veteran har valgt å takke ja til denne plassen. Disse er derfor garantert plass i turneringen.