Hvorfor er det begrensning i antall plasser på årets festival?

Styret i NBF er opptatt av at man skal følge både regler og gjeldende råd for Covid-19-pandemien og norske myndigheters gjenåpningsplan. Det medfører enkelte endringer i forhold til en normal festival og tidligere planer. 

Hvorfor er det begrensning i antall plasser på årets festival?

Foreløpig er myndighetenes gjenåpningsplan lite konkret og det er varslet at de ulike punktene kan endres på et senere tidspunkt. Det er derfor særdeles vanskelig å planlegge en festival under de rådende forutsetninger. Styret vil på et senere tidspunkt vurdere om man kan åpne opp noe mer enn det som nå skisseres, dersom forutsetningene ligger til rette for det. Samtidig må vi også ta forbehold om at det innstrammes, og at festivalen i ytterste konsekvens kan bli avlyst på et senere tidspunkt. 

Det er noen forutsetninger som trumfer alt annet under planleggingen av årets festival:

  • Myndighetenes råd og regler
    Styret er opptatt av at reglene selvfølgelig skal følges, men også at vi arrangerer en forsvarlig festival i henhold til smittevern. Derfor vil man også i stor grad følge råd og anbefalinger.
  • Spillelokalenes beskaffenhet
    Selv om spillelokalene på Lillehammer tillater flere tusen deltakere under normale omstendigheter, så vil festivalen fortsatt arrangeres i henhold til NBFs til enhver tid gjeldende smittevernprotokoll. Dette setter begrensning på antall deltakere - sannsynligvis en strengere begrensning enn gjenåpningsplanen når festivalen starter.
  • Utstyr
    NBFs smittevernprotokoll krever fulldublering av alle turneringer. Det vil også kunne sette en begrensning på antall deltakere. 

Totalt sett har vi plass til ca 100 bord på Lillehammer med tilstrekkelig smittevern. I trinn 3 i gjenåpningsplanen er det tillatt med inntil 200 personer i to kohorter. Vi har derfor valgt å dele opp festivalen i to kohorter hele veien - hver med 50 bord tilgjengelig. NBF er også opptatt av å sikre bredden en plass på festivalen, og det deles derfor opp i en kohort som spiller "NM-turneringer" og en kohort i Bridge for Alle. Unntaket fra dette er den første turneringen - NM mix par - hvor begge kohorter spiller samme turnering. Vi kommer tilbake med nøyaktig oppsett for hvordan dette håndteres i praksis.

Det er på nåværende tidspunkt sannsynlig at vi er i trinn 4 i gjenåpningsplanen når festivalen arrangeres. Det betyr at kohortstørrelsen kan økes. Utfordringen vår er at plassen ikke blir større, altså kan vi ikke sette inn flere bord uten å gå på bekostning av vår egen smittevernprotokoll. Vi vil på et senere tidspunkt likevel gjøre en vurdering om man via blant annet koronasertifikat kan øke antall deltakere noe. 

Vi skjønner at mange i år håpet på en full festival - men ber om forståelse for at dette er vanskelig valg som må tas nå, med et relativt uklart bilde på hvordan reglene og rådene er på festivaltidspunktet.