Intervju med lag "Lampa"

Festivalens utsendte reporter, Margrethe Lindqvist, har merket seg alle de rare lagnavnene på festivalen. Hun bestemte seg derfor å undersøke hva som lå bak lagnavnet "Lampa". Se intervjuet her:

Intervju med lag "Lampa"