Kunstneren briljerer

Stig Dybdahl er en kjent personlighet på bridgefestivalene og er for tiden 3. vara til styret i Norsk Bridgeforbund. Blant venner går han under den selvutnevnte kallenavnet "Kunstneren". I følge han selv er det fordi måten han fører kortene på minner om kunst, men blant hans venner er man mer i tvil om verdien til denne kunsten.

Laget hans, U628, hadde ingen stor turnering i NM Monrad Lag, men i dette spillet viste Stig at kallenavnet kanskje har noe for seg:
 

Etter et ukontrollert meldingsforløp hvor den ene prøvde å stoppe i 5 kløver og den andre lett løftet til slem skulle Stig forsøke seg i 6 kløver. Vest hadde hoppet inn med 3 ruter over kløveråpningen.
Utspillet var ruter konge til esset, hvor på Stig straks spilte hjerter til esset. Det gjorde det vanskelig for Vest å avblokkere hjerter dame, noe han senere skulle angre på. Stig trumfet så en ruter og tok ut trumfen i to runder. Når han så spilte nå hjerter mot bordet måtte Vest følge med hjerter dame, og Stig lot Vest beholde stikket!

Vest var da innspilt med bare ruter og J5 i spar igjen. Ruter ville være til dobbelrenons, mens spar lot Stig legge tieren som trakk kongen. Et nydelig spill!
Nøkkelen var å spille hjerter til esset tidlig, slik at det ble vanskelig for Vest å avblokkere damen. 

Men var det bare Vests feil som gjorde at Stig vant kontrakten? Nei, kontrakten er faktisk helt ubetelig! Om Vest legger i hjerter dame i stikk 2 stikker Stig med esset, trumfer en ruter og tar ut trumfen i to runder. Hjerter til kongen blir så fulgt av spardame. Øst må dekke, men da blir Vest innspilt på spar knekt i neste stikk og må spille ruter til dobbeltrenons. Om Stig hadde klart å "male" dette kunstverket får vi aldri vite, men det er ingen tvil om at det hadde gitt stor salgsverdi på auksjon.

F.v. David Ueland og Stig Dybdahl