Kvalifisering NM par

Kvalifiseringsreglene fra NM monrad par er endra fra og med i år.

Det er nå slik at fire par alltid kvalifiserer seg til NM par fra NM monrad par.

Det innebærer at om  par blant de fire beste i NM monrad par ikke tar finaleplassen i NM par, enten fordi de ikke kan/ønsker å delta, eller fordi en eller begge allerede er kvalifisert, går ledig plass i NM par videre til neste par på resultatlista i NM monrad par.

Kvalifisering NM par