Resultatendring i NM Veteran Par

På grunn av en regnskapsfeil i NM Veteran par blir det en endring i medaljerekkefølgen. Nye norgesmestre er Tor Bakke – Arve Farstad, nye sølvvinnere er Jan Mikkelsen – Jon-Egil Furunes og nye bronsemedaljører er Harald Nordby – Jan Trollvik. 

Resultatendring i NM Veteran Par

Årsaken til endringene er en feilscoring i spill 60. Kontrakten ble ført på feil hånd, og oppdaget ved slippeutdeling runden etter. Det ble gitt beskjed om endringen, men dessverre ble ikke denne ført inn i regnskapet. Feilen ble deretter oppdaget på nytt sent på kvelden, etter medaljeseremonien.

NBFs turneringsreglement har klare frister for endringer av resultater. Den ordinære protestfristen går ut 30 minutter etter turneringens slutt, mens det er en utvidet protestfrist på 48 timer for «verifiserbare regnskapsfeil, feildubletter og lignende som begge sider er enige om, og som spillerne med rimelighet ikke kunne oppdage innenfor fristen.» (NBFs turneringsreglement §1.10.1 og §1.10.2.

Dette er en verifiserbar regnskapsfeil, og de med ansvaret i festivalstaben tar det fulle ansvaret. I henhold til §1.10.3 må resultatet derfor korrigeres: «Feil rettet innenfor fristen i 1.10.2 medfører at resultatlister, titler og medaljer i NM-finaler og Seriemesterskap og mesterpoeng korrigeres».

Norsk Bridgeforbund beklager på det sterkeste at dette har skjedd. Det er spesielt beklagelig overfor Harald Nordby og Jan Trollvik som trodde de hadde vunnet, og etter medaljeseremonien blir flyttet til tredje plass. Samtidig er det viktig at resultatlisten er korrekt, og de rettmessige norgesmesterne blir kåret. Vi vil frem mot neste festival jobbe med rutinene slik at tilsvarende feil ikke oppstår på nytt.

Nytt resultat i NM veteran par:

  1. Tor Bakke - Arve Farstad
  2. Jan Mikkelsen - Tor-Egil Furunes
  3. Harald Nordby - Jan Trollvik

Mindre endringer vil forekomme lenger ned på resutlatlisten.