Sideturneringer

Det er også sideturneringer som avvikles med Bridge+More.

Sideturneringer

Dagens turnering har 7 bord.