Systemkort på festivalen

På grunn av korona vil det være litt spesielle regler for systemkort under årets festival. Først og fremst gjelder; alle skal ha med 2 eksemplarer av komplette utfylte systemkort under spilling. 

Systemkort på festivalen

Men for at systemkortene ikke skal kunne bli en smittekilde skal disse ikke legges frem på bordet som vanlig. I stedet skal man ved starten av hver runde/kamp gi motstanderen en kort oppsummering av sitt eget system. 
Den korte oppsummering skal inneholde hvilket grunnsystem man spiller, fargelengder på 1-trinnet, styrke på NT-åpning, åpninger på 2-trinnet og utspill-/motspillsavtaler. Bruker man ellers noe spesielt bør dette også gis beskjed om.

Systemkortet skal være tilgjengelig dersom motparten/TL har spesielt behov for det. Før en da tar i systemkortet skal man sprite hendene, og dette skal også gjøres etter bruk. For TL vil tilgang på systemkort være særdeles viktig i feks situasjoner hvor det er feil forklaring på en melding.