Vil du være TL på festivalen?

Er du klubb/kretsturneringsleder men har ett brennende ønske om å lære mer, så søker vi deg!

Vil du være TL på festivalen?

Som turneringsleder under Norsk Bridgefestival får du sjansen til å delta i ett hektisk miljø der det hele tiden er nye utfordringer som må løses. Du treffer masse nye spillere du kanskje bare har hørt om før, samtidig så har du god støtte i erfaren stab rundt deg som du kan rådføre deg med, og få hjelp til alt du må rydde opp i. Du vil lære å omgås bridgespillerne på en ny måte, og det vil være til stor hjelp når du kommer tilbake til klubb/kretsnivå og skal lede turneringer der.

Du får fritt opphold og diett de dagene du jobber, og jobber du mere enn 4 dager så får du oppholdet fritt resterende dager du ønsker å være på Lillehammer og spille litt bridge også.
I tillegg får du spille BFA og kveldsturneringer fritt, og får være med på stabsfesten siste lørdag når vi er ferdig å rydde ned.

Vil du? Ta kontakt med Svein-Jarle på mail: svein-jarle@bridge.no eller tlf: 909 43472 og kom gjerne med litt info om deg selv! Alder, klubbTL, Krets TL, litt om erfaringer osv
Ta helst kontakt før 15. Juni da vi er i sluttfasen med å sette opp stabsfunksjoner og romlister til den.

Vi lover deg en fin opplevelse som en del av verdens dyktigste festivalstab!