Bridge for Alle

Bridge for Alle er et tilbud på festivalen til medlemmene som ikke er aktive turneringsspillere, men som likevel vil delta på bridgefestivalen og spille bridge i en litt mer sosial setting. Hvor jaget etter mesterpoeng og NM-titler ikke er det sentrale, men hvor man kan hygge seg med konkurransebridge i en litt annen setting.

Bridge for Alle er - som navnet indikerer - for alle. Du vil finne nybegynnere og stormestere som deltakere. Trivsel, hygge og god stemning er viktig. Antall spill i hver sesjon er lavere enn i segmentet Bridge som Sport - alle sesjoner spilles det 24 spill. Det betyr at man kan ha et noe mer avslappet forhold til tidsbruken - om noen trenger litt ekstra tid er det helt greit.

Turneringsopplegget er 24-spills parturneringer - hver formiddag og ettermiddag. 

Det forventes at en del av deltakerne på Festivalturneringene ikke har noen (fast) makker. For å hjelpe spillerne til å finne hverandre og pare seg sammen, er det oppretta ei egen Facebookgruppe med makkertorg for hver enkelt turnering.

Hver enkelt turnering premieres. I tillegg er det sammenlagtpremiering til de tre beste i Festivalpar - Poengserier brukes til sammenlagtresultatene.

Vi har festivalverter som skal hjelpe til med å skape den gode stemninga, hjelpe deltakerne med å finne seg til rette, hjelpe spillere uten makker til å finne hverandre, mm. Årets festivalverter er Heidi Berre Skjæran og Margrethe Lindquist.

Bli med på Bridge for Alle på festivalen og opplev den gode festivalstemningen!