Bridge for Alle

Bridge for Alle er et tilbud på festivalen til medlemmene som ikke er aktive turneringsspillere, men som likevel vil delta på bridgefestivalen og spille bridge i en litt mer sosial setting. Hvor jaget etter mesterpoeng og NM-titler ikke er det sentrale, men hvor man kan hygge seg med konkurransebridge i en litt annen setting.

Bridge for Alle er - som navnet indikerer - for alle. Du vil finne nybegynnere og stormestere som deltakere. Trivsel, hygge og god stemning er viktig. Antall spill i hver sesjon er lavere enn i segmentet Bridge som Sport - alle sesjoner spilles det 24 spill. Det betyr at man kan ha et noe mer avslappet forhold til tidsbruken - om noen trenger litt ekstra tid er det helt greit.

Turneringsopplegget er 24-spills parturneringer - hver formiddag og ettermiddag. Ettermiddagsturneringene arrangeres som handikapturneringer, og har navnet Festivalhandikap, mens formiddagsturneringene (Festivalpar), arrangeres uten handikap.

Det forventes at en del av deltakerne på Festivalturneringene ikke har noen (fast) makker. For å hjelpe spillerne til å finne hverandre og pare seg sammen, er det oppretta ei egen Facebookgruppe med makkertorg for hver enkelt turnering.

Hver enkelt turnering premieres. I tillegg er det sammenlagtpremiering til de tre beste i Festivalpar og Festivalhandikap - Poengserier brukes til sammenlagtresultatene.

Vi har festivalverter som skal hjelpe til med å skape den gode stemninga, hjelpe deltakerne med å finne seg til rette, hjelpe spillere uten makker til å finne hverandre, mm. Hvem som blir årets festivalverter avklares innen kort tid.
Bli med på Bridge for Alle på festivalen og opplev den gode festivalstemningen!