Endelig en skvis

Skvis bruker ikke å være en særlig sjelden fugl, men i årets veteran-NM støtte ikke vi på noen før i spill 51. Da var det Kai Fredriksen fra Hammerfest som viste hvordan ”slipstenen skulle dras” som Erik Jannersten brukte å uttrykke det i tidligere tiders svenske ”Bridgetidning”

Spill 51
S/Ø-V
QT4
AK84
AQ5
854
   
AKJ3
975
JT862
2
  87652
J6
9
JT763
 
  9
QT32
K743
AKQ9
   
       
Vest Nord Øst Syd
      1 ru
pass 1 hj pass 2 hj
pass 4 hj pass r.  

Makker spilte ut liten kløver til bordets ess, tre ganger hjerter renset trumfen, og kløveren ble testet og nieren ble ikke god. En liten spar fra bordet stakk jeg med kongen og returnerte ruter til Nords ess. Spar til stjeling og på kløver ni fra bordet  måtte jeg strekke våpen, skvist i ruter og spar. 12 stikk og  + 36 ga den prestasjonen for N-S.
 
Endelig en skvis

 

Sponsors

 

Follow us on Facebook