Ekstra premier i NM veteranpar

I årets NM veteranpar blir det ekstrapremiering til de beste parene som fyller minst 67 år i 2018.

Ekstra premier i NM veteranpar
Neste år planlegges det to Bridge for Alle-festivaler i Norge.
 
Den første planlegges arrangert på Storefjell i tilknytning til Pinsehelga. Den andre i Rosfjord (Lyngdal) i tilknytning til Lyngdalsturneringa.
 
Forutsatt at avtalene om disse arrangementene kommer på plass, vil det bli totalt seks ekstrapremier i NM veteran på årets bridgefestival - til de seks best plasserte parene hvor begge spillerne fyller minst 67 år i 2018 (født i 1951 eller tidligere). Premiene er opphold med fullpensjon under en av Bridge for Alle-festivalene.