Festivalpass

Det selges minipass til de åpne festivalpar- og festivalhandikapturneringene samt kveldskosen.

Det er to forskjellige pass:  

  • Gullpass til kr 1.500, som gjelder for ubegrenset antall åpne festivalpar, festivalhandikap (énsesjonsturneringer) og kveldskosen.
  • Sølvpass til kr 750, som gjelder for seks åpne festivalpar/festivaljhandkap (énsesjoners) og ubegrenset antall kveldsturneringer.

Passene selges i resepsjonen i Drammenshallen under festivalen.

NB! T.o.m. 1. august selges passene med 20% rabatt (dvs. til kr 1.200/600). For å kjøpe rabattert pass betaler man inn beløpet til konto 1503.72.91835. Merk innbetalinga tydelig med hva og hvem det gjelder. Ta med kvittering for betalt pass og hent ut pass i resepsjonen i Drammenshallen.

Se "Startkontingenter" for informasjon om startkontingent for de enkelte turneringene på festivalen.

Festivalpass