Scoring av golfbridge

Både golf og bridge vil scores med handikapp, men det er allikevel ikke opplagt hvordan man skal spille golfen og legge dette sammen med bridge. Sverre Johnsen og Leif-Erik Stabell har derfor jobbet litt med dette, og under her kommer det en oppsummering fra disse hvordan det vil bli gjort:

Scoring av golfbridge
Det er ikke lett å omgjøre et individuelt spill som golf til et parspill og få en spilleform  med likeverdig scoringsmetode, en som måler prestasjoner fra begge spillerne, som i bridge. Etter å ha studert mange former for parspill har vi kommet frem til at vi vil benytte en spilleform som anbefales av USGA for parturneringer der det kan være store forskjeller i handicap innen paret. Denne kalles Chapman og blir en slags kombinasjon av scramble og foursome:
 
Spiller med lavest handicap i paret defineres som spiller A og den andre som spiller B.
 
1. Begge spillere slår ut på alle hull.
2. På 2. slag på hvert hull slår spiller A spiller Bs ball videre og omvendt.
3. En velger så en av ballene å spille videre på. Den av spillerne som slo det første slaget på denne ballen slår det tredje slaget. Deretter slår man annenhvert slag til ballen er hullet ut.
 
Handicapregler: Paret får tildelte slag på følgende måte: Man får 60% av spiller As tildelte slag + 40% av spiller Bs tildelte. Vanlige avrundingsregler. Eks: Et par der A har hcp 20 og B har hcp 30 får 23*0,6 + 35*0,4 = 13,8 + 14 = 27,8 dvs 28 tildelte slag. (Dette ut fra herreslope på tee54 på Drammen golfbane) Slagene fordeles på hullene samme måte som ved Stableford. Spillere med klubbhandicap må spille på hcp. 36
 
Herrer < 75 år spiller fra tee 54. Damer spiller fra tee 47. Herrer over 75 år kan velge.
 
Hvert hull beregnes som et parturneringsspill ut fra parets nettoscore. Høyeste score som registreres er par+4.  Hvert par vil da få en prosentscore som de starter bridgen med. Prosentscoren fra bridgen (med handicap)  legges så til og summen danner resultatlisten.
 
Vi må ha oversikt over alle spillernes golfhandicap. Vennligst send det inn får 25. juli slik at vi kan få laget scorekort klart for alle par. Send dette til Sverre Johnsen  (sv-j3@online.no). Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.
 
Da ser vi frem til en hyggelig golfbridge!
 
Mvh
 
Sverre