Veldedighetsturnering

Kveldskosen torsdag 10. august erstattes av ei veldedighetsturnering til støtte for brannofrene storbrannen i Grenfell Tower i London.

Veldedighetsturnering

Ecatsbridge avholder ei landsomfattende (i Storbritannia) veldedighetsturnering for brannofrene samtidig som festivalen vår i Drammen.

Vi har bestemt oss for å støtte, og arrangerer veldedighetsturnering i stedet for den vanlige kveldsturneringa (Kveldskosen) torsdag kveld.

Vi øker startkontingenten til kr 200 pr par (minimum - de som ønsker å bidra med mer står fritt til å betale en høyere startkontingent), og deler ikke ut premier. Alle inntekter går til brannofrene. Antall spill økes fra 15 til 18 eller 21.